Om

Linda Johansson

Fil.dr i filosofi / PhD in Philosophy


Linda Johansson


Linda Johansson

Fil.dr i filosofi / PhD in Philosophy

Universitetslektor i krigsvetenskap,

Försvarshögskolan

Linda.Johansson[at]fhs.se


Fil.dr Filosofi / PhD in Philosophy (KTH 2013) 

Fil. lic. Filosofi (KTH 2011)

Fil. mag. /M.A. Praktisk filosofi / Practical Philosophy (Stockholms universitet 2008)

Fil. kand. /B.A.  Teoretisk filosofi / Theoretical Philosophy (Stockholms universitet 2008)

Fil. kand. /B.A.  Företagsekonomi / Business Administration (Örebro universitet 1996)
 

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS