Publications

Linda Johansson

Fil.dr i filosofi / PhD in Philosophy


Publications


Artiklar / Articles (peer-reviewed)


 

Frisk, R., Johansson, L. (2020). From Samurais to Borgs – Reflections on the Importance of Intelligence Ethics. International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 2020, DOI: 10.1080/08850607.2020.1734768).


Frisk, R., Johansson, L. (2019). Military Operations Planning and Goal-Management: A Philosophical Perspective. Thoughts on how Decision Theory and Ethics can help improve Military Goal Management. Journal of Military and Strategic Studies 19 (3).


Johansson, L. (2018). Ethical Aspects of Military Maritime and Aerial Autonomous Systems. Journal of Military Ethics 17 (2-3).


Bokkapitel: "Är det fegt att använda drönare?" i "Mod i strid och filosofi - Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget", Peter Haldén och Björn Tjällén (red.), Nordic Academic Press 2017.


"Co-evolutionary Scenarios for Creative Prototyping of Future Robot Systems for Civil Protection", forthcoming in Technological Forecasting and Social Change, 2013

(H. Carlsen, K.H. Dreborg, L. Johansson, P. Wikman-Svahn)

 

"The Pragmatic Robotic Agent", Techné 17(3), 2013


"Robots and the Ethics of Care",  International Journal of Technoethics, 4(1), 2013 


“Is it morally right to use UAVs (unmanned aerial vehicles) in war?”

Philosophy and Technology, 24(3), 2011


“The Functional Morality of Robots”, International Journal of Technoethics, 2010.


“Assessing socially disruptive technological change”, Technology in Society. 2010.

(H. Carlsen, K.H. Dreborg, M. Godman, S.O. Hansson, L. Johansson, P. Wikman-Svahn)

 


Recensioner / Reviews

 

Recension av Seascapes i Forum Navale, 2019.


Recension (2016) av Framing the Ocean, 1700 to the present (edited by Tricia Cusack), Forum Navale.


"Maskindrömmar" (Recension av boken "The Age of Em - Work, love and life when robots rule the earth") i Axess, nr 7, 2016


"The Philosophy of Animal Minds (ed. Robert W. Lurz), Cambridge University Press, 2009", Theoria Vol 76, issue 3, 2010 

Avhandlingar / Theses


Autonomous Systems in Society and War – Philosophical Inquiries (doktorsavhandling / doctoral thesis), KTH 2013


Robots and Moral Agency (licentiatavhandling / licentiate thesis), KTH 2011


 

På svenska / In Swedish


”Artificiell intelligens och konstgjord moral”, Religion & Livsfrågor, nr. 4, 2018.

 

”Kan robotar ha humor?”, Axess, nr 1, 2018.


”Vem bestämmer över moralen i maskinen?”, DN Kultur (Idé och kritik), 2016-04-14.

 

”Framtidens krig utkämpas utan människor”, DN Kultur (Idé och kritik), 2016-03-02.

 

"Drömmen om oblodiga krig". Militär historia, nr 12, 2015.


"Drönare - från ballonger till fjärrstyrda bombplan". Militär historia, nr 12, 2015.


"Filosofiska aspekter på autonoma system". Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 2/2015.

 

"Äkta robotar", 2015 (bok). Fri Tanke. Populärvetenskaplig version av min doktorsavhandling - filosofiska aspekter på militära och civila robotar.


Debattartikel om "mördarrobotar" i Ny teknik, nr 24, 2014


"Äkta robotar", Sans, nr 3, 2014


"Eisenhower", Militär historia, nr 5, 2014


"Robotar med rätt att döda", Allt om vetenskap, nr 5, 2014


"John Stuart Mill och den allmänna opinionen", Tidskrift för politisk filosofi,  nr 5, 2014


"Drönarens historia", kommande i Militär historia


"Robotarnas krig", FriVärld magsin 2013


"Det blomstrande livets tyranni" i Tidskrift för politisk filosofi, nr 3, 2011


"Moraliska robotar" i Allt om vetenskap, nr 10, 2011 


 

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS