Publications

Linda Johansson

Forskare & skribent

 

Publications

 

Artiklar / Articles (peer-reviewed)

 

"Co-evolutionary Scenarios for Creative Prototyping of Future Robot Systems for Civil Protection", forthcoming in Technological Forecasting and Social Change, 2013

(H. Carlsen, K.H. Dreborg, L. Johansson, P. Wikman-Svahn)

"The Pragmatic Robotic Agent", Techné 17(3), 2013

 

"Robots and the Ethics of Care", International Journal of Technoethics, 4(1), 2013

 

“Is it morally right to use UAVs (unmanned aerial vehicles) in war?”

Philosophy and Technology, 24(3), 2011

 

“The Functional Morality of Robots”, International Journal of Technoethics, 2010.

 

“Assessing socially disruptive technological change”, Technology in Society. 2010.

(H. Carlsen, K.H. Dreborg, M. Godman, S.O. Hansson, L. Johansson, P. Wikman-Svahn)

 

Recensioner / Reviews

"The Philosophy of Animal Minds (ed. Robert W. Lurz), Cambridge University Press, 2009", Theoria Vol 76, issue 3, 2010

 

 

Avhandlingar / Theses

 

Autonomous Systems in Society and War – Philosophical Inquiries (doktorsavhandling / doctoral thesis), KTH 2013

 

Robots and Moral Agency (licentiatavhandling / licentiate thesis), KTH 2011

 

På svenska / In Swedish

 

Debattartikel om "mördarrobotar" i Ny teknik, nr 24, 2014

 

"Äkta robotar", Sans, nr 3, 2014

 

"Eisenhower", Militär historia, nr 5, 2014

 

"Robotar med rätt att döda", Allt om vetenskap, nr 5, 2014

 

"John Stuart Mill och den allmänna opinionen", Tidskrift för politisk filosofi, nr 5, 2014

 

"Drönarens historia", kommande i Militär historia

 

"Robotarnas krig", FriVärld magsin 2013

 

"Det blomstrande livets tyranni" i Tidskrift för politisk filosofi, nr 3, 2011

 

"Moraliska robotar" i Allt om vetenskap, nr 10, 2011

 

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS